Giải các câu đố sau?

Câu hỏi 3 (Trang 6 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Giải các câu đố sau? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Dế Mèn bênh vực kẻ yếu trang 5 – 6 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Giải các câu đố sau:

a) Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:

Muốn tìm nam, bắc, đông, tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào.

(Là cái gì?)

b) Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hoặc ang:

Hoa gì trắng xóa núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

(Là hoa gì?)

Trả lời:

a) Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n:

Muốn tìm Nam, Bắc, Đông, Tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào

(Là cái la bàn)

b) Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hay ang:

Hoa gì trắng xóa núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

(Là hoa ban)

(BAIVIET.COM)