Giải bài thực hành Trang 20 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài tập thực hành Trang 20 SGK Địa lí lớp 6, phần bài tập Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học.

Đề bài thực hành Trang 20 SGK Địa lí 6:

Hãy sử dụng địa bàn và thước đo thông thường để tập vẽ sơ đồ lớp học của em

Lời giải bài thực hành Trang 20 SGK Địa lí lớp 6:

– Các dụng cụ cần thiết để làm bài thực hành: Địa bàn, thước đo, giấy, chi, tẩy.

– Các bước thực hành:

+ Sử dụng địa bàn để xác định hướng của lóp học.

+ Đo chiều dài, chiều rộng của lớp học, của cửa ra vào, của bục, của bàn GV, bàn HS…

+ Tính tỉ lệ và vẽ sơ đồ lớp học lên giấy (trước tiên vẽ khung lớp họ, sau đó mới đến các đối tượng bên trong).

+ Hoàn thiện bản vẽ: ghi tên sơ đồ, tỉ lệ, mũi tên chỉ hướng bắc và các ghi chú khác.

(BAIVIET.COM)