Giải bài thực hành 7 trang 34 – 36 SGK Công nghệ lớp 9

Giải bài thực hành 7 trang 34 – 36 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang.

Lời giải bài tập thực hành 7 trang 34 – 36 SGK Công nghệ lớp 9:

I – DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ

1. Dụng cụ

 • Kìm điện
 • Kìm tuốt dây
 • Dao nhỏ
 • Tua vít
 • Khoan điện (hoặc khoan tay)
 • Bút thử điện
 • Thước kẻ
 • Bút chì

2. Vật liệu và thiết bị

 • Bóng đèn ống huỳnh quang
 • Tắc te
 • Chấn lưu
 • Máng đèn
 • Công tắc 2 cực
 • Cầu chì
 • Bảng điện
 • Dây dẫn
 • Băng cách điện
 • Giấy ráp

II – NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt

a) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện huỳnh quang

giai bai thuc hanh 7 trang 34 - 36 sgk cong nghe lop 9 - loi giai

Mạch điện gồm 5 phần tử chính:

giai bai thuc hanh 7 trang 34 - 36 sgk cong nghe lop 9 - loi giai 2

Bảng 1. Các phần tử chính trong mạch điện đèn ống huỳnh quang

b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Các bước tiến hành vẽ:

– Bước 1. Vẽ đường dây nguồn

giai bai thuc hanh 7 trang 34 - 36 sgk cong nghe lop 9 - loi giai 3

– Bước 2. Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang

giai bai thuc hanh 7 trang 34 - 36 sgk cong nghe lop 9 - loi giai 4

– Bước 3. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện

giai bai thuc hanh 7 trang 34 - 36 sgk cong nghe lop 9 - loi giai 5

– Bước 4. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí

 • Nối dây bộ đèn
 • Nối dây mạch điện
 • Hòa mạng

giai bai thuc hanh 7 trang 34 - 36 sgk cong nghe lop 9 - loi giai 6

2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị

giai bai thuc hanh 7 trang 34 - 36 sgk cong nghe lop 9 - loi giai 7

Bảng 2. Bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị

3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước:

– Bước 1. Vạch dấu

 • Vạch vị trí lắp đặt các thiết bị đèn
 • Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang

– Bước 2. Khoan lỗ

 • Khoan lỗ bắt vít
 • Khoan lỗ luồn dây

– Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện

 • Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện
 • Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện

– Bước 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang

 • Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đồ lắp đặt
 • Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn

– Bước 5. Nối dây mạch điện

 • Đi dây từ bảng điện ra đèn

– Bước 6. Kiểm tra

 • Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn
 • Lắp đặt đúng theo sơ đồ
 • Chắc chắn
 • Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp
 • Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử

(BAIVIET.COM)