Giải bài thực hành 6 trang 32 – 37 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài thực hành 6 trang 32 – 37 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể.

Lời giải bài tập thực hành 6 trang 32 – 37 SGK Công nghệ lớp 11:

I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

+ Bước 1: Đọc bản vẽ hai hình chiếu và phân tích hình dạng ổ trục (hình 6.2 SGK trang 32).

+ Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ ba.

+ Bước 3: Vẽ hình cắt.

+ Bước 4: Vẽ hình chiếu trục đo.

II. THỰC HÀNH

GV giao đề bài và các yêu cầu của đề bài cho học sinh.

(BAIVIET.COM)