Giải bài thực hành 40 trang 158 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài thực hành 40 Trang 158 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Đề bài thực hành 40 Trang 158 SGK Sinh học 11:

Viết báo cáo tóm tắt về các giai đoạn sinh trưởng và phát triển chủ yếu của loài động vật (hoặc của một số loài động vật) trong phim.

Lời giải bài tập thực hành 40 Trang 158 SGK Sinh học lớp 11:

Với mỗi loài động vật được xem, cần lưu ý những điểm sau:

– Mô tả quá trình phân chia tế bào và hình thành các cơ quan diễn ra ở giai đoạn phôi thai của loài động vật.

– Sự sinh trưởng và phát triển của động vật sau khi sinh hoặc sau khi trứng nở diễn ra như thế nào?

– Chỉ ra giai đoạn nào là sinh trưởng, giai đoạn nào là phát triển trong vòng đời của loài động vật.

– Quá trình sinh trưởng và phát triển của loài động vật đó là không qua biến thái, qua biến thái không hoàn toàn hay qua biến thái hoàn toàn? Chỉ ra dẫn chứng chứng minh? (Đặc điểm con non so với con trưởng thành như thế nào?)

(BAIVIET.COM)