Giải bài thực hành 3 trang 15 – 21 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài thực hành 3 trang 15 – 21 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản.

Lời giải bài tập thực hành 3 trang 15 – 21 SGK Công nghệ lớp 11:

I. Giới thiệu bài

Lấy giá chữ L làm ví dụ các bước tiến hành như sau:

– Bước 1: Phân tích hình dạng vật thể, chọn hướng chiếu.

– Bước 2: Bố trí các hình chiếu.

– Bước 3: Vẽ từng phần của vật thể bằng nét mảnh.

– Bước 4: Tô đậm các nét thấy và nét đứt.

– Bước 5: Ghi kích thước.

– Bước 6: Kẻ khung bản vẽ và khung tên và hoàn thiện bản vẽ.

II. THỰC HÀNH

GV giao đề bài và các yêu cầu của đề bài cho học sinh.

(BAIVIET.COM)