Giải bài thực hành 26 trang 74, 75 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài thực hành 26 Trang 74, 75 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến.

Đề bài thực hành 26 Trang 74, 75 SGK Sinh học 9:

Sau khi quan sát tranh ảnh và các tiêu bản hiển vi, hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 26

Bảng 26 : Phân biệt dạng đột biến với dạng gốc

giai bai thuc hanh 26 trang 74, 75 sgk sinh hoc lop 9 - de bai

Lời giải bài tập thực hành 26 Trang 74, 75 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 26 : Phân biệt dạng đột biến với dạng gốc

giai bai thuc hanh 26 trang 74, 75 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai

(BAIVIET.COM)