Giải bài thực hành 26 phần thu hoạch SGK Sinh học lớp 8

Giải bài thực hành 26 phần thu hoạch Trang 86 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt.

Đề bài câu hỏi thực hành 26 phần thu hoạch trang 86 SGK Sinh học lớp 8:

1. Kiến thức:

– Enzim trong nước bọt có tên là gì ?

– Enzim trong nước bọt có tác dụng gì với tinh bột ?

– Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong điều kiện pH và nhiệt độ nào?

2. Kĩ năng:

– Trình bày lại các bước trong thí nghiệm xác định vai trò và điều kiện hoạt động của enzim trong nước bọt.

– So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường?

– So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta nhận xét về một vài đặc điểm hoạt động của enzim trong nước bọt?

Lời giải bài tập thực hành 26 phần thu hoạch Trang 86 SGK Sinh học lớp 8:

Bài thu hoạch

1. Kiến thức:

– Enzim trong nước bọt là gì ?

Trả lời:

+ Enzim trong nước bọt có tên là amilaza.

– Enzim trong nước bọt có tác dụng gì với tinh bột ?

Trả lời:

+ Enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi một phần tinh bột thành đường đôi mantôzơ.

– Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong điều kiện pH và nhiệt độ nào?

Trả lời:

+ Enzim trong nước bọt hoạt động tốt trong điều kiện pH = 7,2 và nhiệt độ tº = 37ºC.

2. Kĩ năng:

– Trình bày lại các bước trong thí nghiệm xác định vai trò và điều kiện hoạt động của enzim trong nước bọt.

Trả lời:

Tiến hành thí nghiệm gồm 3 bước:

+ Bước 1: Chuẩn bị vật liệu cho các ống nghiệm:

• Ống A: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước lã

• Ống B: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt

• Ống C: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt đã đun sôi

• Ống D: 2ml hồ tinh bột + 2 ml nước bọt + vài giọt HCl (2%)

+ Bước 2: Tiến hành thí nghiệm

• Dùng giấy đo pH trong các ống nghiệm

• Đặt thí nghiệm theo hình 26 SGK trang 85

Các ống thí nghiệmHiện tượng (độ trong)Giải thích
Ống A
Ống B
Ống C
Ống D

+ Bước 3: Kiểm tra kết quả thí nghiệm

• Chia phần dung dịch trong các ống thành 2 phần bằng nhau:

Ống A: thành Ống A1 và Ống A2

Ống B: thành Ống B1 và Ống B2

Ống C: thành Ống C1 và Ống C2

Ống D: thành Ống D1 và Ống D2

• Dùng thuốc thử để kiểm tra kết quả biến đổi trong các ống nghiệm

Lô 1: Thêm vào mỗi ống A1, B1, C1, D1 vài giọt dung dịch iot (1%).

Lô 2: Thêm vào mỗi ống A2, B2, C2, D2 vài giọt dung dịch Strôme rồi đun sôi trên ngọn lửa đèn cồn.

Các ống thí nghiệmHiện tượng (màu sắc)Giải thích
Ống A1
Ống A2
Ống B1
Ống B2
Ống C1
Ống C2
Ống D1
Ống D2

– So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường?

Trả lời:

+ So sánh kết quả ống nghiệm A và B cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường.

– So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta nhận xét về một vài đặc điểm hoạt động của enzim trong nước bọt?

Trả lời:

+ So sánh kết quả ống nghiệm B với C cho phép ta nhận xét:

• Enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở nhiệt độ 37ºC.

• Enzim trong nước bọt bị phá hủy ở nhiệt độ 100ºC.

+ So sánh kết quả ống nghiệm B với D cho phép ta nhận xét:

• Enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở độ pH = 7.

• Enzim trong nước bọt không hoạt động tốt ở độ PH axit.

(BAIVIET.COM)