Giải bài thực hành 25 trang 106 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài thực hành 25 Trang 106 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 25: Thực hành: Hướng động.

Đề bài thực hành 25 Trang 106 SGK Sinh học 11:

Học sinh làm tường trình về quá trình thí nghiệm

Từng nhóm học sinh báo cáo trước lớp về kết quả của thí nghiệm và rút ra nhận xét về sự vận động hướng trọng lực của rễ.

Lời giải bài tập thực hành 25 Trang 106 SGK Sinh học lớp 11:

Báo cáo thực hành:

1. Chuẩn bị:

a. Dụng cụ:

+ 2 đĩa sâu.

+ 1 chuông thủy tinh (hoặc nhựa) trong suốt.

+ 1 nút cao su (hoặc gỗ, xốp) đường kính 5- 6cm .

+ 2 ghim nhỏ.

+ 1 panh gắp hạt.

+ 1 dao lam (hoặc kéo) .

+ 1 giấy lọc.

b. Mẫu vật:

Hạt đậu (hoặc lúa, ngô) mới nhú mầm.

2. Tiến trình

+ Cho nước vào đĩa đáy sâu.

+ Chọn 2 hạt đã có rễ mầm mọc thẳng, dùng ghim cắm xuyên hạt vào nút cao su.

+ Cắt bỏ tận cùng (đỉnh rễ) của 1 rễ mầm.

+ Đặt nút cao su vào đĩa, phủ giấy lọc lên hạt mầm (2 đầu giấy lọc nhúng xuống nước).

+ Úp chuông thủy tinh lên đĩa, đặt vào buồng tối 1-2 ngày.

+ Quan sát sự vận động của rễ mầm ở cả hai hạt mầm.

3. Kết quả:

– Rễ cây còn đỉnh rễ uốn cong xuống phía dưới.

– Rễ cây không còn đỉnh rễ không uốn cong xuống dưới như rễ cây còn nguyên đỉnh rễ.

4. Nhận xét – kết luận:

– Rễ cây chịu tác động của trọng lực.

– Đỉnh rễ là vị trí tiếp nhận kích thích trọng lực.

(BAIVIET.COM)