Giải bài thực hành 12 trang 62 – 64 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài thực hành 12 trang 62 – 64 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng.

Lời giải bài tập thực hành 12 trang 62 – 64 SGK Công nghệ lớp 11:

I. Chuẩn bị

– Dụng cụ: Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước kẻ, eke, compa…), bút chì cứng và bút chì mềm, tẩy, …..

– Sưu tầm các tài liệu liên quan đến các bản vẽ xây dựng hoặc có thể tham khảo trong sách giáo khoa.

– Các bản vẽ mặt bằng tổng thể và các hình biểu diễn của ngôi nhà.

II. Nội dung thực hành

Bài thực hành gồm hai nội dung được tiến hành trong một tiết:

– Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể.

– Đọc bản vẽ mặt bằng của ngôi nhà.

III. Các bước tiến hành

– Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể

– Đọc bản vẽ mặt bằng

IV. Đánh giá kết quả thực hành

– Học sinh tự đánh giá bài làm.

– Giáo viên nhận xét và đánh giáo bài làm của học sinh.

(BAIVIET.COM)