Giải bài thực hành 12 phần thu hoạch SGK Sinh học lớp 8

Giải bài thực hành 12 phần thu hoạch Trang 41 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương.

Đề bài câu hỏi thực hành 12 phần thu hoạch trang 41 SGK Sinh học lớp 8:

Viết báo cáo tường trình cách sơ cứu và băng bó khi gặp người bị gãy xương cẳng tay.

Lời giải bài tập thực hành 12 phần thu hoạch Trang 41 SGK Sinh học lớp 8:

Bài thu hoạch

Cách sơ cứu và băng bó khi gặp người bị gãy xương cẳng tay

 – Phương pháp sơ cứu:

+ Dùng một nẹp đỡ lấy cẳng tay, đồng thời lót trong nẹp bằng gạc hay vải sạch gấp dày ở các chỗ đầu xương.

+ Buộc định vị ngay chỗ xương gãy bằng gạc.

– Băng bó cố định:

+ Sau khi đã buộc định vị dùng băng y tế hoặc bằng vải băng cho người bị thương.

+ Băng cần quấn chặt.

+ Với xương cẳng tay bằng từ trong ra cổ tay, sau đo làm dây đeo cẳng tay vào cổ.

(BAIVIET.COM)