Giải bài thực hành 11 trang 51 – 52 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài thực hành 11 trang 51 – 52 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc.

Lời giải bài tập thực hành 11 trang 51 – 52 SGK Công nghệ lớp 12:

I. Nội dung và quy trình thực hành

Bước 1: Kiểm tra loại tốt, xấu và phân biệt điện cực của 4 điôt tiếp mặt.

Bước 2: Bố trí các linh kiện lên bo mạch thử theo sơ đồ nguyên lí ở hình 9 – 1.

Bước 3: Giáo viên kiểm tra mạch lắp ráp.

Bước 4: Học sinh đóng điện và đo điện áp một chiều ra khi có tụ lọc và khi không có tụ lọc, ghi kết quả vào mục 3 báo cáo thực hành theo mẫu.

Cấp nguồn cho chạy máy thu thanh và rút ra nhận xét, kết luận.

II. Mẫu báo cáo thực hành

LẮP MẠCH NGUỒN CHỈNH LƯU CẦU
CÓ BIẾN ÁP NGUỒN VÀ TỤ LỌC
Họ tên:
Lớp:

1. Kết quả kiểm tra các điôt

2. Lắp ráp mạch nguồn chỉnh lưu

Sơ đồ lắp ráp

3. Trị số điện áp một chiều ra khi có tụ lọc và khi không có tụ lọc

4. Nhận xét về chất lượng của máy thu thanh khi nguồn có tụ lọc và không có tụ lọc.

5. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.

(BAIVIET.COM)