Giải bài thực hành 10 trang 52 – 55 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài thực hành 10 trang 52 – 55 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản.

Lời giải bài tập thực hành 10 trang 52 – 55 SGK Công nghệ lớp 11:

I – Chuẩn bị

– Dụng cụ vẽ.

– Giấy vẽ.

II – Nội dung thực hành

Vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp (có thể dùng vật mẫu)

III – Các bước thực hành

– Bước 1: Chuẩn bị:

Đọc và phân tích bản vẽ để hiểu rõ hình dáng, kích thước, công dụng của chi tiết.

– Bước 2: Lập bản vẽ chi tiết.

+ Phân tích kết cấu và hình dạng chi tiết, chọn phương án biểu diễn.

+ Chọn hình chiếu chính thể hiện hình dạng đặc trưng của chi tiết.

+ Chọn hình cắt, mặt cắt sao cho phù hợp diễn tả được hình dạng cấu tạo bên trong của chi tiết.

+ Ghi kích thước

(BAIVIET.COM)