Giải bài tập Trang 15 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài tập Trang 15 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa.

Đề bài tập Trang 15 SGK Sinh học 6:

Hãy ghi tên những cây có hoa và cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:

STTCây có hoaCây không có hoa
1
2
3
4
5
6

Lời giải bài tập Trang 15 SGK Sinh học lớp 6:

STTCây có hoaCây không có hoa
1Cây đàoCây thông
2Cây maiCây tơ hồng
3Cây chuốiCây rêu
4Cây hoa giấyCây vạn tuế
5Cây bàngCây dương xỉ
6Cây phượng vĩCây thông đất

(BAIVIET.COM)