Giải bài tập Trang 12 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài tập Trang 12 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật.

Đề bài tập Trang 12 SGK Sinh học 6:

Quan sát 5 cây xanh khác nhau, điền vào bảng sau:

STTTên câyNơi sốngCông dụng đối với con người
1
2
3
4
5

Lời giải bài tập Trang 12 SGK Sinh học lớp 6:

STTTên câyNơi sốngCông dụng đối với con người
1Cây sà cừTrên cạnCung cấp gỗ, bóng mát, cung cấp oxi,…
2Cây đinh lăngTrên cạnLàm thuốc, làm cảnh
3Cây rau muốngTrên cạn, dưới nướcRau ăn
4Cây senDưới nướcLàm thực phẩm, làm thuốc
5Cây nhãnTrên cạnCung cấp gỗ, thực phẩm, ôxi,…

(BAIVIET.COM)