Giải bài tập ở nhà Trang 104 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài tập ở nhà Trang 104 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 21: Ôn tập chương IV.

Đề bài tập ở nhà Trang 104 SGK Lịch sử 7:

Em hãy lập bảng thống kê (theo mẫu dưới đây) các tác phẩm văn học, sử học nổi tiếng thời Lý – Trần và Lê sơ.

Lời giải bài tập ở nhà Trang 104 SGK Lịch sử lớp 7:

Thời Lý (1009- 1225)Thời Trần (1226 – 1400)Thời Lê sơ (1428 – 1527)
Các tác phẩm văn họcNam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt)– Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn)

– Phò giá về kinh (Trần Quang Khải)

– Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)

– Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi).

– Quốc âm từ mệnh tập.

– Bình uyển cửu ca.

– Hồng Đức quốc âm thi tập.

Các tác phẩm sử họcĐại Việt sử kí toàn thưĐại Việt sử kí (Lê Văn Hưu)– Đại Việt sử kí toàn thư.

– Lam Sơn thực lục.

– Việt giám thông khảo tổng lục.

(BAIVIET.COM)