Giải bài 6 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8 (phần Trả lời câu hỏi)

Giải bài 6 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Trả lời câu hỏi Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 6 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học ?

a) Cậu bé trèo cây.

b) Em học sinh ngồi học bài.

c) Nước ép lên thành bình đựng.

d) Nước chảy xuống từ đập chắn nước.

Lời giải câu 6 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Trường hợp có công cơ học là :

a) Cậu bé trèo cây.

d) Nước chảy xuống từ đập chắn nước.

(BAIVIET.COM)