Giải bài 5 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8 (phần Trả lời câu hỏi)

Giải bài 5 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Trả lời câu hỏi Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 5 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét được tính như thế nào?

Lời giải câu 5 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai 5 Trang 64 SGK Vat ly lop 8 – Loi giai

(BAIVIET.COM)