Giải bài 3 Trang 171 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 171 SGK toán lớp 3, phần bài tập Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 171 SGK Toán lớp 3:

Tìm x :

a) 1999 + x = 2005 ;

b) x × 2 = 3998.

Lời giải câu 3 Trang 171 SGK Toán lớp 3:

a) 1999 + x = 2005

x = 2005 – 1999

x = 6 ;

b) x × 2 = 3998

x = 3998 : 2

x = 1999.

(BAIVIET.COM)