Giải bài 1 Trang 172 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 172 SGK toán lớp 3, phần bài tập Ôn tập về đại lượng.

Đề bài 1 Trang 172 SGK Toán lớp 3:

Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng :

7m 3cm = ?

A. 73cm

B. 703cm

C. 730cm

D. 7003cm

Lời giải câu 1 Trang 172 SGK Toán lớp 3:

Khoanh vào chữ B là câu trả lời đúng.

B. 703cm

BAIVIET.COM