Giải bài C9 Trang 86 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C9 Trang 86 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng.

Đề bài C9 Trang 86 SGK Vật lý lớp 8:

Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20ºC lên 50ºC.

Lời giải câu C9 Trang 86 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C9 Trang 86 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)