Giải bài C9 Trang 82 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C9 Trang 82 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt.

Đề bài C9 Trang 82 SGK Vật lý lớp 8:

Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình có phải là dẫn nhiệt và đối lưu không ? Tại sao ?

Lời giải câu C9 Trang 82 SGK Vật lý lớp 8:

Không phải là dẫn nhiệt vì không khí là chất dẫn nhiệt rất kém.

Không phải là đối lưu vì trong trường hợp này nhiệt truyền theo đường thẳng.

(BAIVIET.COM)