Giải bài C9 Trang 61 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C9 Trang 61 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng.

Đề bài C9 Trang 61 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau :

a) Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung.

b) Nước từ trên đập cao chảy xuống.

c) Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng.

Lời giải câu C9 Trang 61 SGK Vật lý lớp 8:

a) Thế năng của cánh cung chuyển hóa thành động năng của mũi tên.

b) Thế năng chuyển hóa thành động năng.

c) Khi vật đi lên động năng chuyển hóa thành thế năng. Khi vật rơi xuống thì thế năng chuyển hóa thành động năng.

(BAIVIET.COM)