Giải bài C9 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C9 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 16: Cơ năng.

Đề bài C9 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8:

Nêu ví dụ vật có cả động năng và thế năng.

Lời giải câu C9 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8:

Một máy bay đang bay trên cao, máy bay có độ cao nên có thế năng, đồng thời nó có vận tốc nên cũng có động năng ; con lắc lò xo dao động v.v…..

(BAIVIET.COM)