Giải bài C9 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C9 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 9: Áp suất khí quyển.

Đề bài C9 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.

Lời giải câu C9 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Ví dụ:

– Bẻ một đầu ống tiêm, thuốc không chảy ra được ; bẻ cả hai đầu ống thuốc chảy ra dễ dàng.

– Trên nắp các bình nước lọc thường có một lỗ nhỏ thông với khí quyển đổ lấy nước dễ dàng hơn.

– Tác dụng của ống nhỏ giọt, tác dụng của lỗ nhỏ trên nắp ấm trà…

(BAIVIET.COM)