Giải bài C9 Trang 23 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C9 Trang 23 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng.

Đề bài C9 Trang 23 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C9 Trang 23 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C9 Trang 23 SGK Vật lý lớp 6:

a) Gió tác dụng vào buồm một lực đẩy.

b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một lực kéo.

(BAIVIET.COM)