Giải bài C8 Trang 86 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C8 Trang 86 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng.

Đề bài C8 Trang 86 SGK Vật lý lớp 8:

Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của đại lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào, bằng những dụng cụ nào ?

Lời giải câu C8 Trang 86 SGK Vật lý lớp 8:

Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của nhiệt dung riêng của chất làm vật và đo độ lớn của khối lượng bằng cân, độ tăng nhiệt độ bằng nhiệt kế.

BAIVIET.COM