Giải bài C8 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C8 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt.

Đề bài C8 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C8 Trang 81 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C8 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8:

Hiện tượng này chứng tỏ không khí trong bình đã lạnh đi và co lại. Miếng gỗ đã có tác dụng ngăn không cho nhiệt truyền từ đèn sang bình. Nhiệt được truyền từ đèn đến bình theo đường thẳng.

(BAIVIET.COM)