Giải bài C8 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C8 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 22: Dẫn nhiệt.

Đề bài C8 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

Tìm ba ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt.

Lời giải câu C8 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

– Dùng một que sắt đưa một đầu vào bếp than đang cháy, một lúc sau cầm vào đầu còn lại ta thấy nóng tay. Thanh sắt đã dẫn nhiệt từ bếp than sang tay ta.

– Khi đun nước trong ấm, nước sẽ nóng dần lên nếu thò một ngón tay vào nước ta thấy ấm tay: Nước đã truyền nhiệt từ lửa sang tay ta.

– Nhúng một đầu chiếc thìa bằng bạc vào một cốc nước sôi ta có cảm giác tay nóng lên: Thìa bạc đã truyền nhiệt từ nước nóng sang tay ta.

(BAIVIET.COM)