Giải bài C8 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C8 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 16: Cơ năng.

Đề bài C8 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8:

Các thí nghiệm trên cho thấy động năng phụ thuộc những yếu tố gì và phụ thuộc như thế nào ?

Lời giải câu C8 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8:

Các thí nghiệm trên cho thấy động năng phụ thuộc vào hai yếu tố: khối lượng của vật và vận tốc của vật:

– Khi khối lượng của vật không đổi, nếu vận tốc tăng thì động năng cũng tăng (động năng tỉ lệ với bình phương vận tốc).

– Khi vận tốc không đổi, động năng tỉ lệ thuận với khối lượng.

(BAIVIET.COM)