Giải bài C8 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C8 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ học.

Đề bài C8 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài: Mặt Trời mọc ở đằng Đông.

Lời giải câu C8 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

Không thể kết luận được vì nó tùy thuộc vào vật làm mốc.

– Nếu chọn mặt đất là vật làm mốc thì Mặt Trời chuyển động từ Đông sang Tây.

– Nếu chọn Mặt Trời là vật làm mốc thì Trái Đất chuyển động xoay từ Tây sang Đông.

(BAIVIET.COM)