Giải bài C8 Trang 31 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C8 Trang 31 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau.

Đề bài C8 Trang 31 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C8 Trang 31 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C8 Trang 31 SGK Vật lý lớp 8:

Ta thấy vòi ấm và phần thân ấm chính là bình thông nhau, mực nước trong ấm và trong vòi luôn có cùng độ cao nên ấm có vòi cao hơn (ấm bên trái) sẽ đựng được nhiều nước hơn.

BAIVIET.COM