Giải bài C8 Trang 23 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C8 Trang 23 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 6: Lực ma sát.

Đề bài C8 Trang 23 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng này mà sát có ích hay có hại :

a) Khi đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã.

b) Ôtô đi vào chỗ bùn lầy, có khi bánh quay tít mà xe không tiến lên được.

c) Giày đi mãi đế bị mòn.

d) Phải bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị (đàn cò).

Lời giải câu C8 Trang 23 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C8 Trang 23 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)