Giải bài C7 Trang 85 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C7 Trang 85 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng.

Đề bài C7 Trang 85 SGK Vật lý lớp 8:

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không ?

Lời giải câu C7 Trang 85 SGK Vật lý lớp 8:

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật.

BAIVIET.COM