Giải bài C7 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C7 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt.

Đề bài C7 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C7 Trang 81 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C7 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8:

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B. Hiện tượng đó chứng tỏ không khí trong bình đã nhận được nhiệt, nóng lên và nở ra.

BAIVIET.COM