Giải bài C7 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C7 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 22: Dẫn nhiệt.

Đề bài C7 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C7 Trang 78 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C7 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

Khi ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm chưa bị nóng chảy. Điều này chứng tỏ chất khí là chất dẫn nhiệt kém.

BAIVIET.COM