Giải bài C7 Trang 73 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C7 Trang 73 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Đề bài C7 Trang 73 SGK Vật lý lớp 8:

Bỏ vài hạt thuốc tím vào một cốc đựng nước lạnh và một cốc đựng nước nóng. Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích.

Lời giải câu C7 Trang 73 SGK Vật lý lớp 8:

Thuốc tím trong cốc nước nóng sẽ hòa tan nhanh hơn vì trong cốc nước nóng, nhiệt độ cao hơn nên các phân tử nước và các phân tử thuốc tím chuyển động hỗn độn nhanh hơn. Kết quả là hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn.

BAIVIET.COM