Giải bài C7 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C7 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 16: Cơ năng.

Đề bài C7 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C7 Trang 57 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải câu C7 Trang 57 SGK Vật lý lớp 8:

Miếng gỗ B chuyển động được đoạn đường dài hơn, như vậy công của quả cầu A’ thực hiện được lớn hơn công của quả cầu A thực hiện lúc trước. Thí nghiệm cho thấy động năng của quả cầu còn phụ thuộc vào khối lượng của nó. Khối lượng của vật càng lớn thì động năng của vật càng lớn.

Như vậy, động năng của vật tỷ lệ thuận với khối lượng của vật.

(BAIVIET.COM)