Giải bài C7 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C7 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ học.

Đề bài C7 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy tìm thí dụ để minh họa cho nhận xét trên.

Lời giải câu C7 Trang 5 SGK Vật lý lớp 8:

Ví dụ: Người ngồi trên xe ô tô đang chuyển động, người trên xe đứng yên so xe ô tô nhưng chuyển động so với cây bên đường.

BAIVIET.COM