Giải bài C7* Trang 48 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C7* Trang 48 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 13: Công cơ học.

Đề bài C7* Trang 48 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang ?

Lời giải câu C7* Trang 48 SGK Vật lý lớp 8:

Trọng lực theo phương thẳng đứng luôn vuông góc với phương chuyển động của hòn bi nên không có công cơ học trong trường hợp đó.

BAIVIET.COM