Giải bài C7 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C7 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 12: Sự nổi.

Đề bài C7 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy giúp Bình trả lời An trong phần mở bài, biết rằng con tàu không phải là một khối thép đặc mà có nhiều khoảng rỗng.

Lời giải câu C7 Trang 44 SGK Vật lý lớp 8:

Do cấu trúc của hòn bi thép và chiếc tàu bằng thép khác nhau nên trọng lượng riêng hai vật này khác nhau. Tàu bằng thép rất nặng nhưng lại rỗng bên trong (trong là không khí hay những vật liệu nhẹ khác) do dó nêu xét cả con tàu thì trọng lượng riêng của tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên tàu nổi trên mặt nước. Trong khi đó trọng lượng riêng của viên bi thép lớn hơn trong lượng riêng của nước nên nó chìm.

(BAIVIET.COM)