Giải bài C7 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C7 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 9: Áp suất khí quyển.

Đề bài C7 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C7 Trang 34 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C7 Trang 34 SGK Vật lý lớp 8:

Áp suất tác dụng lên B là : p = h.d = 0,76.136000 = 103360 N/m²

Áp suât khí quyển là 103360 N/m² (Vì áp suất khí quyển gây ra tại A bằng áp suất gây ra bởi trọng lượng của cột thủy ngân cao 76 cm trong ống).

(BAIVIET.COM)