Giải bài C7 Trang 31 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C7 Trang 31 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau.

Đề bài C7 Trang 31 SGK Vật lý lớp 8:

Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm cách đáy thùng 0,4m.

Lời giải câu C7 Trang 31 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C7 Trang 31 SGK Vat ly lop 8 – Loi giai

(BAIVIET.COM)