Giải bài C7 Trang 13 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C7 Trang 13 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều.

Đề bài C7 Trang 13 SGK Vật lý lớp 8:

Xác định vận tốc trung bình của em khi chạy cự li 60m trong tiết thể dục ra m/s và km/h.

Lời giải câu C7 Trang 13 SGK Vật lý lớp 8:

Dùng đồng hồ bấm giờ để xem 60m thì mình chạy được trong bao nhiều giây.

Từ thời gian đó ta tính được vận tốc dựa theo công thức: v = s/t (m/s)

Sau đó đổi đơn vị đo từ m/s sang km/h với 1 m/s = 3,6 km/h

BAIVIET.COM