Giải bài C6 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C6 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trông các hiện tượng cơ và nhiệt.

Đề bài C6 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao trong hiện tượng về dao động của con lắc, con lắc chỉ dao động trong một thời gian ngắn rồi dừng lại ở vị trí cân bằng ? Cơ năng của con lắc đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào ?

Lời giải câu C6 Trang 96 SGK Vật lý lớp 8:

Vì một phần cơ năng của con lắc đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng con lắc và không khí xung quanh.

(BAIVIET.COM)