Giải bài C6 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C6 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt.

Đề bài C6 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8:

Trong chân không và trong chất rắn có xảy ra đối lưu không ? Tại sao ?

Lời giải câu C6 Trang 81 SGK Vật lý lớp 8:

Không có hiện tượng đối lưu, vì chân không là môi trường không có phân tử khí nào còn trong chất rắn các phân tử kiên kết nhau rất chặt chẽ, chúng không thể di chuyển thành dòng được.

BAIVIET.COM