Giải bài C6 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C6 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 22: Dẫn nhiệt.

Đề bài C6 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai C6 Trang 78 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu C6 Trang 78 SGK Vật lý lớp 8:

Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm chưa bị nóng chảy. Điều này cho thấy nước là chất dẫn nhiệt kém.

(BAIVIET.COM)