Giải bài C6 Trang 73 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C6 Trang 73 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Đề bài C6 Trang 73 SGK Vật lý lớp 8:

Hiện tượng khuyếch tán có xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ không ? Tại sao ?

Lời giải câu C6 Trang 73 SGK Vật lý lớp 8:

Hiện tượng khuếch tán sẽ xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ vì khi tăng nhiệt độ thì các phần tử, nguyên tử chuyển động nhanh hơn, chúng tự hòa trộn với nhau nhanh hơn.

BAIVIET.COM