Giải bài C6 Trang 67 SGK Vật lý lớp 9

Giải bài C6 Trang 67 SGK Vật lý lớp 9, phần bài tập Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua.

Đề bài C6 Trang 67 SGK Vật lý lớp 9:

Giai bai C6 Trang 67 SGK Vat ly lop 9 - De bai

Lời giải câu C6 Trang 67 SGK Vật lý lớp 9:

Giai bai C6 Trang 67 SGK Vat ly lop 9 - Loi giai

(BAIVIET.COM)