Giải bài C6 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài C6 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng.

Đề bài C6 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8:

Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng nào sang dạng cơ năng nào khi :

a) Con lắc đi từ A xuống B ?

b) Con lắc đi từ B lên C ?

Lời giải câu C6 Trang 60 SGK Vật lý lớp 8:

a) Con lắc đi từ A xuống B: Thế năng chuyến hóa thành động năng.

b) Con lắc đi từ B lên C: Động năng chuyển hóa thành thế năng.

(BAIVIET.COM)